قسمت شانزدهم
فصل یک

سندمن: ارباب رویاها

ما فقط یک سری ایده ایم.  در واقع هیچی نیستیم و موجودیتمون به دنیایی بستگی داره که هر روز در حال تغییره … ما وجود داریم چون انسان ها ته قلبشون باور دارن که ما وجود داریم …

ما فقط یک سری ایده ایم.  در واقع هیچی نیستیم و موجودیتمون به دنیایی بستگی داره که هر روز در حال تغییره … ما وجود داریم چون انسان ها ته قلبشون باور دارن که ما وجود داریم …

کاری از: 

Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

لوگو و کاور:

 Nasrin Shams

https://www.instagram.com/nasrin_shams

طراحی وبسایت:

Nima Rahimiha

http://rahimiha.com

اسپانسرها

اینترنت پر سرعت زی¬تل:

https://plink.ir/VRbbX

لینک اینستاگرام زی¬تل:

https://www.instagram.com/zi.tel

 فانتازیو

https://fantazio.ir

اپ استور مایکت 

https://myket.ir

برای حمایت مالی از هیرولیک 

https://hamibash.com/herolicpodcast

موزیک:

Avengers: Alan Silvestri  & Bryan Tyler

Metallica: Enter Sandman – Secession Studios: The Untold & Darkness of Light – Brian Tyler & Klaus Badelt: Meet John Constantine & Flight To Ravenscar & Constantine End Titles – Akira Yamaoka: Sickness Unto Foolish Death – The Word As Power: Y Gair – Phantom Power: Captivation of All – Patrick Doyle, Patrick Doyle: Twelve Stab Wounds – Position X –  SYML: Mr. Sandman

فیسبوک
توییتر
تلگرام
واتزاپ